Bestuur vraagt ook de inwoners om hulp!

Om ons zwembad in goede conditie te houden en aan de geldende eisen op gebied van milieu en gezondheid te laten voldoen is het noodzakelijk de polyester baden van een nieuwe coating te voorzien. Het bestuur heeft daarom, zoals in eerdere berichtgevingen gemeld, het college van Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd met het verzoek bij te dragen in de kosten voor het onderhoud van het zwembad.

Eenmalige subsidie

Tijdens de vergadering over de perspectiefnota heeft het CDA en Gemeentebelangen een amendement ingediend. Deze is door de gehele raad aangenomen. Hierdoor is de stichting een eenmalige bijdrage in de kosten toegezegd van € 20.000,00. "Wij zijn zeer blij met dit bedrag, maar het is nog niet voldoende om de geplande werkzaamheden te bekostigen."

Actie in het dorp

De gemeenteraad heeft de eerste stap gezet. Het bestuur vraagt de inwoners van Luttenberg door een huis aan huis inzamelingsactie om samen de volgende stap te zetten. Dan kunnen wij nog jaren van dit mooie zwembad genieten.

Het bestuur hoopt met deze actie het resterende bedrag op te halen zodat dit onderhoud uit kan worden gevoerd. Indien u het zwembad eerder een hart onder de riem wil steken kunt u een bedrag storten op rekening nr.: 13.04.09.200 ten name van SZDL onder vermelding van "steun voor onderhoud".

Zwembad ’t Siel vraagt gemeente om subsidie.

Het bestuur heeft het college van Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd met het verzoek bij te dragen in de kosten voor het onderhoud van ons zwembad. Hieronder in het kort de brief:

De doelgroep van ons zwembad is met name kinderen en gezinnen maar ook in steeds toenemende mate de toeristen.Veel kinderen gaan uit schooltijd per fiets naar het zwembad . Voor deze mensen is de afstand naar het gemeentelijk openluchtbad in Heino te groot. Naast kinderen uit Luttenberg maken ook kinderen uit Marienheem en Raalte-Noord gebruik van het zwembad in Luttenberg. Om het zwembad in goede conditie te houden en aan de geldende eisen op gebied van milieu en gezondheid te laten voldoen zijn we genoodzaakt de polyester baden van een nieuwe coating te voorzien. Er staan nog een aantal offerteaanvragen open. De kosten worden geraamd op afgerond € 34.000,--  Dit is excl. verbruik elektra en water, indien nodig.

Eenmalige subsidie

Zoals wij reeds meerdere malen hebben besproken tijdens de werkbezoeken van het college  en leden van de gemeenteraad zien wij geen kans om de totale kosten uit eigen middelen te dekken. Ons zwembad wordt volledig gerund door vrijwilligers. Daarnaast ligt onze entreeprijs aan de hoge kant in vergelijking met het gemeentelijke zwembad en andere omliggende baden. In verband hiermee hebben wij dan ook een vergelijking gemaakt met het gemeentelijk openluchtbad. Hieruit blijkt dat wij voor de kinderen een tarief hanteren van € 3,-- per keer, terwijl voor het gemeentelijk openluchtbad, welke van veel meer faciliteiten is voorzien, een tarief gehanteerd wordt van  € 2,85. Ondanks dat, of misschien wel juist doordat, voor het gemeentelijk openluchtbad een lager tarief gehanteerd wordt, wordt voor het gemeentelijk openluchtbad jaarlijks een fors bedrag aan gemeenschapsgelden beschikbaar gesteld. In Luttenberg moet het hoofd boven water worden gehouden zonder subsidie. Verschillende raadsleden hebben echter aangegeven dat een structurele subsidie niet tot de mogelijkheden behoort, maar dat er wel bereidheid  is om een incidentele subsidie te verlenen, mits goed onderbouwd. Normaal gesproken zouden we een behoorlijke bijdrage kunnen leveren door zelfwerkzaamheid. Dit is echter bij dit onderhoud in verband met garantie-voorwaarden beperkt tot het schoonmaken van het bad.

We hopen op een positief antwoord.

7 mei 2011 open!!

Vandaag vanaf 13.00 - 17.00 uur is het zwembad geopend!!

 

 

Primeur in de regio!

We hebben de primeur in de regio, Zwembad 't Siel in Luttenberg: Op Eerste Paasdag open gegaan én Tweede Paasdag ook open! En dat zeker vanwege het mooie weer, maar vooral ook door de enorme inzet van de vrijwilligers om dit voor elkaar te krijgen! Dit zwembad draait alleen op vrijwilligers, een knappe prestatie dus.

Een hoog bezoekersaantal al deze eerste dag. Het werd maar liefst 27°C! Een lekkere koele duik, tussen het zonnen door, is dan ook erg verkwikkend. Een mooie compensatie voor de jeugd, want de Paasvuren zijn afgelast in de gemeente Raalte, dus ook in Luttenberg.

Ingezonden door Elly van Niekerk.

 


 

Zwembad opent eerste en tweede Paasdag haar deuren.

Zwembad 't Siel gaat eerder open dan gepland. Het zwembad opent op eerste en tweede paasdag (13.00-17.00 uur) de deuren voor de zwemmers.

Mensen die al een seizoenkaart hebben besteld kunnen hier al gebruik van maken.

Tevens kan er een seizoenkaart in de voorverkoop besteld worden. Deze kan dan na betaling op de Oranjemarkt afgehaald worden. Een seizoenkaart kost tot 1 mei € 30,00, daarna € 35,00.

Ook kan je natuurlijk een dagkaart à € 3,00 kopen.

Wij wensen iedereen fijne Paasdagen en veel zwemplezier!