Actie NL Doet geslaagd!!

Afgelopen zaterdag hebben tijdens de nationale vrijwilligersdag een tiental vrijwilligers het tegelwerk achter het zwembad opnieuw gelegd. Zo hoeven de bezoekers hun tenen niet te stoten aan tegels die niet goed liggen.

Ook is er een begonnen om de gebouwen te reinigen.Vrijwilligers, jong en oud kwamen het werk verzetten.

Vrijwilligers en NL Doet : Namens de stichting  Bedankt!!

 

Zwembad doet mee met NL Doet

Omschrijving

De tegels die rond het zwembad liggen, zijn verzakt! Om ongelukken te voorkomen, moeten deze weer worden recht gelegd.Voor het zwembad weer open kan, moet alles grondig schoongemaakt worden,zoals w.c., kleedkamers e.d. Ook moet er nog houtwerk geverfd worden zoals deurposten e.d.

  • Zaterdag 16 maart
  • Van 8:30 tot 12:30
  • Deze klus vindt buiten plaats

Eindresultaat

Dat tijdens de start van het zwemseizoen het gehele zwembadcomplex er weer stralend bij ligt.

Vrijwilligers

Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Heb je tijd en zin om te helpen, dan ben je van harte welkom! Je kan je aanmelden mbv het contactformulier of via de site van NLDoet. Tot zaterdag 17 maart!

 

Inzamelingsactie geslaagd!!!

De inzamelingsactie om het coaten van de baden mogelijk te maken is geslaagd!!! Hiermee kunnen wij de werkzaamheden opstarten zodat het bad volgend seizoen weer in goede staat is. Wij willen alle inwoners en vrijwilligers hartelijk bedanken voor de bijdrage.

Bestuur vraagt ook de inwoners om hulp!

Om ons zwembad in goede conditie te houden en aan de geldende eisen op gebied van milieu en gezondheid te laten voldoen is het noodzakelijk de polyester baden van een nieuwe coating te voorzien. Het bestuur heeft daarom, zoals in eerdere berichtgevingen gemeld, het college van Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd met het verzoek bij te dragen in de kosten voor het onderhoud van het zwembad.

Eenmalige subsidie

Tijdens de vergadering over de perspectiefnota heeft het CDA en Gemeentebelangen een amendement ingediend. Deze is door de gehele raad aangenomen. Hierdoor is de stichting een eenmalige bijdrage in de kosten toegezegd van € 20.000,00. "Wij zijn zeer blij met dit bedrag, maar het is nog niet voldoende om de geplande werkzaamheden te bekostigen."

Actie in het dorp

De gemeenteraad heeft de eerste stap gezet. Het bestuur vraagt de inwoners van Luttenberg door een huis aan huis inzamelingsactie om samen de volgende stap te zetten. Dan kunnen wij nog jaren van dit mooie zwembad genieten.

Het bestuur hoopt met deze actie het resterende bedrag op te halen zodat dit onderhoud uit kan worden gevoerd. Indien u het zwembad eerder een hart onder de riem wil steken kunt u een bedrag storten op rekening nr.: 13.04.09.200 ten name van SZDL onder vermelding van "steun voor onderhoud".

Zwembad ’t Siel vraagt gemeente om subsidie.

Het bestuur heeft het college van Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd met het verzoek bij te dragen in de kosten voor het onderhoud van ons zwembad. Hieronder in het kort de brief:

De doelgroep van ons zwembad is met name kinderen en gezinnen maar ook in steeds toenemende mate de toeristen.Veel kinderen gaan uit schooltijd per fiets naar het zwembad . Voor deze mensen is de afstand naar het gemeentelijk openluchtbad in Heino te groot. Naast kinderen uit Luttenberg maken ook kinderen uit Marienheem en Raalte-Noord gebruik van het zwembad in Luttenberg. Om het zwembad in goede conditie te houden en aan de geldende eisen op gebied van milieu en gezondheid te laten voldoen zijn we genoodzaakt de polyester baden van een nieuwe coating te voorzien. Er staan nog een aantal offerteaanvragen open. De kosten worden geraamd op afgerond € 34.000,--  Dit is excl. verbruik elektra en water, indien nodig.

Eenmalige subsidie

Zoals wij reeds meerdere malen hebben besproken tijdens de werkbezoeken van het college  en leden van de gemeenteraad zien wij geen kans om de totale kosten uit eigen middelen te dekken. Ons zwembad wordt volledig gerund door vrijwilligers. Daarnaast ligt onze entreeprijs aan de hoge kant in vergelijking met het gemeentelijke zwembad en andere omliggende baden. In verband hiermee hebben wij dan ook een vergelijking gemaakt met het gemeentelijk openluchtbad. Hieruit blijkt dat wij voor de kinderen een tarief hanteren van € 3,-- per keer, terwijl voor het gemeentelijk openluchtbad, welke van veel meer faciliteiten is voorzien, een tarief gehanteerd wordt van  € 2,85. Ondanks dat, of misschien wel juist doordat, voor het gemeentelijk openluchtbad een lager tarief gehanteerd wordt, wordt voor het gemeentelijk openluchtbad jaarlijks een fors bedrag aan gemeenschapsgelden beschikbaar gesteld. In Luttenberg moet het hoofd boven water worden gehouden zonder subsidie. Verschillende raadsleden hebben echter aangegeven dat een structurele subsidie niet tot de mogelijkheden behoort, maar dat er wel bereidheid  is om een incidentele subsidie te verlenen, mits goed onderbouwd. Normaal gesproken zouden we een behoorlijke bijdrage kunnen leveren door zelfwerkzaamheid. Dit is echter bij dit onderhoud in verband met garantie-voorwaarden beperkt tot het schoonmaken van het bad.

We hopen op een positief antwoord.