Subsidie voor onderzoek duurzame energie

Stichting Sportbelangen Luttenberg en onze stichting hebben een subsidie ontvangen van de provincie Overijssel om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar duurzame energie.

 

"Uit het onderzoek ten behoeve van de sporthal en het zwembad te Luttenberg moet blijken welke investeringen, technische aanpassingen en organisatorische aspecten aan de orde komen. Door deze concreet in te vullen wordt getracht een energie-neutraal resultaat te verkrijgen."


Mede op initiatief van Plaatselijk Belang wordt getracht in Luttenberg een aantal projecten uit te voeren waarbij innovaties op het gebied van energie toegepast worden. Dit onderzoek past hier uitstekend in.

 

We willen onderzoeken of we via PVT-panelen op het dak van de sporthal zonlicht om kunnen zetten in energie. Met de energie kunnen we de sporthal verwarmen en verlichten en zouden we ook in de zomerperiode het water van het zwembad kunnen verwarmen.

 

Het onderzoek moet aantonen of het technisch mogelijk is en moet ook aanreiken wat de investeringskosten zijn en aangeven of dit snel terug te verdienen is.

 

Het onderzoek moet eind 2013 afgerond zijn. Daarna kunnen we dan beslissen over de uitvoering.

 

De beide besturen zijn erg blij met de subsidie waarmee we nu in ieder geval een gedegen studie kunnen laten uitvoeren.

Zwembad doet mee met NL Doet

Omschrijving

De tegels die rond het zwembad liggen, zijn verzakt! Om ongelukken te voorkomen, moeten deze weer worden recht gelegd.Voor het zwembad weer open kan, moet alles grondig schoongemaakt worden,zoals w.c., kleedkamers e.d. Ook moet er nog houtwerk geverfd worden zoals deurposten e.d.

  • Zaterdag 16 maart
  • Van 8:30 tot 12:30
  • Deze klus vindt buiten plaats

Eindresultaat

Dat tijdens de start van het zwemseizoen het gehele zwembadcomplex er weer stralend bij ligt.

Vrijwilligers

Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Heb je tijd en zin om te helpen, dan ben je van harte welkom! Je kan je aanmelden mbv het contactformulier of via de site van NLDoet. Tot zaterdag 16 maart!

 

Einde seizoen 2013

Het zwembad seizoen is weer afgelopen.

We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft, om het zwembad open en schoon te houden. We hopen van harte dat we volgend seizoen weer op jullie hulp mogen rekenen.

Gedurende het seizoen zijn er een aantal kledingstukken/ handdoeken blijven liggen. Deze spullen liggen nog 2 weken bij Ans Maatman thuis. Als je wat mist, kun je bellen of contact opnemen via het contactformulier.

Onderhoudswerkzaamheden afgerond!

De tenten zijn weer weg en de benodigde werkzaamheden zijn afgerond. Het zwembad is schoon, zwembadblauw en weer gevuld met water.

We danken:  

  • de buurtbewoners voor hun geduld. Zij zullen ongetwijfeld overlast hebben gehad. 
  • Firma Koers voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Ook willen we nogmaals alle inwoners en de gemeente bedanken. Zonder jullie bijdrage hadden we het niet kunnen realiseren!

Wij hopen op een mooie zomer zodat we met z'n allen optimaal van ons zwembad kunnen genieten.

Bij mooi weer (>20°C) is het zwembad weer vanaf Moederdag (13 mei) geopend.

De werkzaamheden zijn gestart!!

De aannemer is begonnen met het preparen van het bad tbv een goede hechting van de coating. Het bad is volledig gestraald. Hierdoor wordt het polyester opgeruwd wat zorgt voor een goede hechting.