Luttenberg gaat voor duurzame energie.

Na Elckerlyc volgen nu ook de sporthal en ons zwembad door gebruik te gaan maken van duurzame energiebronnen. Wij hebben via Europa, de provincie en de gemeente een subsidie gekregen om duurzame energiebronnen aan te leggen. 

Stichting Sportbelangen heeft samen met zwembad 't Siel een mooie subsidie gekregen om een flink aantal maatregelen te nemen om het stroom- en gasverbruik flink terug te dringen.

  • Er zullen zonnepanelen aangebracht worden om stroom op te wekken
  • Er zullen zonnecollectoren/boilers aangelegd worden om douchewater van de sporthal te verwarmen
  • Er zullen energiezuinige LED TL-lampen in de sporthal aangebracht worden.
  • Er zal een solar-roldek op het zwembad komen dat het water opwarmt en tevens zorgt dat het 's nachts minder afkoelt.
  • Er zal een frequentieregelaar worden gemonteerd op de motor van de filterpomp.

Al deze maatregelen moeten er toe leiden dat we een bezuiniging van zo'n 40% realiseren. Alles moet in 2014 gerealiseerd worden.

Al met al een mooi gezamenlijk initiatief van Plaatselijk Belang, samen met de sporthal en het zwembad. Op deze manier gaat Luttenberg ook op dit gebied tot de voorlopers behoren in Salland.