Subsidie voor onderzoek duurzame energie

Stichting Sportbelangen Luttenberg en onze stichting hebben een subsidie ontvangen van de provincie Overijssel om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar duurzame energie.

 

"Uit het onderzoek ten behoeve van de sporthal en het zwembad te Luttenberg moet blijken welke investeringen, technische aanpassingen en organisatorische aspecten aan de orde komen. Door deze concreet in te vullen wordt getracht een energie-neutraal resultaat te verkrijgen."


Mede op initiatief van Plaatselijk Belang wordt getracht in Luttenberg een aantal projecten uit te voeren waarbij innovaties op het gebied van energie toegepast worden. Dit onderzoek past hier uitstekend in.

 

We willen onderzoeken of we via PVT-panelen op het dak van de sporthal zonlicht om kunnen zetten in energie. Met de energie kunnen we de sporthal verwarmen en verlichten en zouden we ook in de zomerperiode het water van het zwembad kunnen verwarmen.

 

Het onderzoek moet aantonen of het technisch mogelijk is en moet ook aanreiken wat de investeringskosten zijn en aangeven of dit snel terug te verdienen is.

 

Het onderzoek moet eind 2013 afgerond zijn. Daarna kunnen we dan beslissen over de uitvoering.

 

De beide besturen zijn erg blij met de subsidie waarmee we nu in ieder geval een gedegen studie kunnen laten uitvoeren.